Solfeggio in F – Mozart

A misa en do menor KV 427 de W.A.Mozart é unha xoia musical pola súa inspiración, pola súa fondura, polo seu lirismo e polos momentos brillantes e de extraordinaria beleza que nos brinda. É música, MÚ – SI – CA. Pode ser creente ou non creente, pero esta música de Mozart chegará ao fondo da alma, non lle deixará indiferente, ten o inmenso poder de elevarnos cara un mundo marabilloso de sons e sensacións. Se non a coñecen, anímense a entrar neste fermoso mundo.

Inspirándose nesta misa, concretamente no fermosísimo Kyrie, Mozart compuxo un exercicio de solfexo, que nós brindámoslles en versión para clarinete e fagote, para que distingan claramente a melodía…

Os salvaxes – Rameau

Despois do artigo anterior no que tratamos a música de Rameau, agora tócalle a quenda á súa música: Os salvaxes que pertence á quinta suite das “Novas suites para clavecín” que apareceron en 1.728.

Nesta partitura omitimos calquera signo referido aos adornos.

Dispoñible tamén en pdf.

25 de xullo. Día de Galicia.

Galicia faise día a día. O 25 de xullo ten moitos significados, case tantos coma galegos. Para uns é un día de festa; para outros,un dí­a de festa relixiosa; para outros é un día de reivindicación e para outros, un día coma outro calquera. Cada un que lle dea o seu propio significado.
Para festexar esta data traemos a primeira estrofa do poema de Ramón Cabanillas, Galicia:

¡Galicia! Nai e Señora

sempre garimosa e forte;

preto e lonxe; onte, agora,

mañán… na vida e na morte!

Tamén publicamos o Himno Nacionalista Galego, con letra de Alfredo Brañas e Música de Iglesias Alvariño.

Pange Lingua 5º ton – Bruna

O Pange Lingua de 5º ton de Pablo Bruna (1611-1679) é unha obra baseada no Pange Lingua mozárabe que era moi popular daquela. Soa na man esquerda mentres que a man dereita vai desenvolvendo imitacións entre dúas voces con trocos rítmicos.
Esta partitura é a primeira que edito directamente co programa Lilypond (levoume unha chea de horas).
Formato pdf
Aquí está en Musescore:

Das Klinget – A Frauta Máxica – Mozart

Das Klinget é un anaquiño de música de “A Frauta Máxica” de Mozart ben entrañable. A versión aquí ofrecida está realizada para frautas soprano e contralto, carillón e demais PAD. Está transportada a Do maior (o orixinal en Sol Maior). A parte de frauta é moi asequible, tamén os PAD. A parte do carillón resulta máis complicada, pero sempre é posible empregar a partitura como acompañamento… Hai moitas posibilidades.

É posible descargar a partitura en pdf.

A danza dos cisnes – Tchaikovsky

A danza dos cisnes, pertencente ao ballet “O lago dos cisnes” de Tchaikovsky, constitúe unha partitura axeitada para traballar algúns conceptos de linguaxe musical como o grupo rítmico Ti-tiri ou o do# agudo na frauta.

Nesta ligazón teñen unha proposta de instrumentación para frauta e PAD do primeiro tema.

Tamén dispoñible a partitura en formato pdf.