Solfeggietto – Carl Phillip Manuel Bach

Carl Phillip Manuel Bach é, posiblemente, o mellor músico da descendencia do xenial J.S.Bach. Xa case dentro do período Clásico, as súas obras semellan unha ponte entre o estilo do Barroco e o novo Clasicismo.

Ofrecemoslles a partitura da obra para piano titulada Solfeggietto .