In Dulci Jubilo

É Nadal… Hoxe, en moitas partes do noso planeta a ledicia invade a vida das persoas; noutros moitos lugares, a miseria, a guerra, a intolerancia, o deprezo polos dereitos humanos… son constitutivos do clima humano que se respira… Son as contradicións deste mundo que nos toca vivir.

Esta música que hoxe traemos aquí está chea de ledicia e, tamén, de esperanza. A melodía sobre a que a peza está construída data de 1533. É unha versión de Mike Oldfield da melodía de Nadal In dulci Jubilo. No vídeo, amósase a un xoven músico que toca todos os instrumentos.

J. S. Bach tamén empregou frecuentemente este tema. Ademais de versións para órgano, compuxo unha peza vocal, o Coral BWV 368 titulado In Dulci Jubilo, onde podemos apreciar o impresionante traballo harmónico do compositor. Comparando as dúas composicións, comprobaremos os cambios na linguaxe musical, froito da estética de cada época:

In dulci Jubilo BWV 368 by musiescola

Bach versionou esta melodía do coral para órgano en varias ocasións. No seu “Pequeno libro de órgano” realizou o coral BWV 608. Aquí aparece interpretado polo organista Szliard Kovacs:

Tocata e fuga re menor – Bach – Quinteto metais

Unha nova versión da popular Tocata e fuga en re menor de J. S. Bach. Esta vez en forma de quinteto de metais a cargo de Canadian Brass. Unha espectacular interpretación non só pola súa variedade tímbrica senón tamén magní­fica técnica que amosa o grupo tanto individual como colectivamente. Á vez, este vídeo serviría para traballar dun xeito activo os instrumentos de vento metal.

A cantata do café – Bach

E seguimos con… Bach. A cantata do café BWV 211 preséntanos unha aria cunha melodía con baixo continuo, soprano e frauta traveseira… É coma se fose un dúo entre a voz e o instrumento de vento madeira.

A marimba e … Bach

A marimba é un instrumento idófono, de percusión, con láminas. É un instrumento de son afinado e polifónico. As súas láminas son de madeira e cada lámina posúe un tubiño afinado na mesma nota que constitúe a caixa de resonancia e amplifica o son.

Neste vídeo, o intérprete toca unha transcrición do Air da Suite nº 3 BWV 1086 de Bach. Nesta interpretación de Rudi Bauer escoitamos unha magní­fica lectura da música de Bach e unha grande musicalidade.

Bach e o cacarexo das pitas

  • Autor da entrada:
  • Categoría da entrada:Xeral

Neste mundo hai de todo… menos mal!
Se queren coñecer a posible relación entre o cacarexo das pitas e a música de Bach, lean esta nova.

Unha melodí­a magnífica… de Bach

O Concerto nº 5 para clave e orquestra de J.S.Bach BWV 1056, no seu Adaxio, encerra unha sublime melodí­a perfectamente realzada polo pizzicatto da corda. Aquí­ ímolo escoitar na versión para piano, non no orixinal, porque nos tempos de Bach os instrumentos de tecla importantes eran o clavecí­n e o órgano.
Queremos destacar tamén o traballo do pianista canario Iván Martín, co seu proxecto Bach.

Bach… outra vez!

Si, outra vez… Bach. Agora nas voces dos King’s Singer interpretando “Deconstructing Johann“. Ademais, cos subtítulos en Castelán. ¡Xenial!