Pasacaille suite en sol menor – Haendel

Este Pasacaille, forma musical baseada nun obstinato sobre o que se realiza unha serie de variacións, pertence á Suite en sol menor nº 7 HWV 432 de Haendel para clave. Desde un punto de vista didáctico supón un exemplo moi claro para apreciar as características desta forma musical. Desde o punto de visto do estudo dos instrumentos de tecla (clave ou piano) posúe variedade técnica pois combina momentos contrapuntísticos con melodía acompañada, escalas, arpexios, paso de polgar…

Sarabande re menor – Haendel

Esta famosa Sarabande en re menor, pertencente á suite para clave na mesma tonalidade composta por Haendel, é unha famosa obra que ten aparecido como banda sonora dalgunha película.
O procedemento da variación está moi presente nesta composición. Hai que recoñecer que Haendel era un mestre deste recurso compositivo. Non resulta pois raro que outros dous mestres da variación posteriores no tempo, Beethoven e Brahms, estudasen esta música.

A sarabanda en formato pdf