Usos didácticos de Slideshare en Educación Musical

Slideshare constitúe unha ferramenta web que permite introducir presentacións tipo power point, odp (formato de OpenDocument) e pdf en distintas plataformas como CMS, blogs…

Agora Slideshare admite tamén audio, en formato wave (tamaño moi grande dos ficheiros). É o que chaman SlideCast. Se unimos a presentación co audio o resultado dá unha ferramenta moi útil para a Educación Musical. Vexamos algúns exemplos estupendos que Nos vemos en el Blog nos ofrece:

  • Un musicograma do primeiro tempo da Sinfonía nº 40 de Mozart.
  • Un karaoke renacentista que permite escoitar a audición, neste caso o Ave María de Tomás Luis de Victoria, seguir a letra e, de paso, visionar obras de arte da época relacionadas co tema.

Agora podemos pasar a experimentar coa ferramenta. Ánimo!

Matización: SlideCast admite ficheiro mp3, segundo explica Marian no seu comentario.