Dous musicogramas para o Primeiro Ciclo de Primaria

O musicograma é un recurso que facilita a escoita musical e a identificación dalgúns elementos da música, en especial, do timbre e da forma musical. Desde logo, o mellor musicograma é a partitura. Pero hai outros máis accesibles, máis gráficos, intuitivos e, coas novas tecnoloxías, estupendos para cumprir os seus propósitos.

Traemos aquí dous musicogramas para o Primeiro Ciclo de Primaria: