Sorprendente mestura…

Que pensarían se lles dixese que é posible tocar a frauta traveseira e, á vez, facer unha caixa de ritmos coa boca? Case incrible, pero…. non. Contemplen o resultado. Greg Patillo combina algúns temas coñecidos cunha caixa de ritmos bucal, típica do Hip-hop ou dos DJ’s. Bo traballo melódico, rítmico e, sobre todo, respiratorio.

O Theremin

O Theremin foi o primeiro sintetizador da historia. Inventado polo soviético Thermen en 1919, consta dunha caixa con dúas anteas. A da esquerda (desde o punto de vista do músico) ten forma de bucle e con ela contrólase a intensidade (se aproximas a man baixa o volume e se a alonxas, sobe). A da dereita é unha antea vertical na que se controla a frecuencia (a altura do son): se achegas a man, aumenta a frecuencia (máis agudo) e se alonxas a man, diminúe a frecuencia (máis grave).

Poden comprobalo neste vídeo:

Unha solución… para mans pequenas

Para tocar este Preludio de Rachmaninov comprería posuír uns grandes mans… mais o enxeño deste grande pianista sérvelle para saí­r airoso do trance… axudante incluído.

Bach… outra vez!

Si, outra vez… Bach. Agora nas voces dos King’s Singer interpretando “Deconstructing Johann“. Ademais, cos subtítulos en Castelán. ¡Xenial!