Unha solución… para mans pequenas

Para tocar este Preludio de Rachmaninov comprería posuír uns grandes mans… mais o enxeño deste grande pianista sérvelle para saí­r airoso do trance… axudante incluído.