Oblivion - Piazzolla - serrucho musical

Da man de Adriano Fernández Osinaga traemos a audición da marabillosa peza de Piazzolla Oblivion intepretada cun instrumento pouco frecuente: o serrucho musical.