Dous musicogramas para o Primeiro Ciclo de Primaria

O musicograma é un recurso que facilita a escoita musical e a identificación dalgúns elementos da música, en especial, do timbre e da forma musical. Desde logo, o mellor musicograma é a partitura. Pero hai outros máis accesibles, máis gráficos, intuitivos e, coas novas tecnoloxías, estupendos para cumprir os seus propósitos.

Traemos aquí dous musicogramas para o Primeiro Ciclo de Primaria:

O Theremin

O Theremin foi o primeiro sintetizador da historia. Inventado polo soviético Thermen en 1919, consta dunha caixa con dúas anteas. A da esquerda (desde o punto de vista do músico) ten forma de bucle e con ela contrólase a intensidade (se aproximas a man baixa o volume e se a alonxas, sobe). A da dereita é unha antea vertical na que se controla a frecuencia (a altura do son): se achegas a man, aumenta a frecuencia (máis agudo) e se alonxas a man, diminúe a frecuencia (máis grave).

Poden comprobalo neste vídeo:

A harmónica de cristal

Iniciamos unha serie de artigos adicados a instrumentos pouco frecuentes coma a Harmónica de cristal, un instrumento perfeccionado no século XVIII por Benjamin Franklin.

Este instrumento consiste nunha serie de pratos ou cuncas de cristal superpostos e aliñados horizontalmente, atravesados por un eixo conectado a un pedal que, cunha correa, o fai xirar. Se esta estructura se toca cos dedos mollados prodúcese unha sonoridade doce, máxica. É, polo tanto, un instrumento idiófono.

Neste vídeo, correspondente á suite “O Crebanoces” de Tchaikovski, poden escoitar a “Danza da Fada de azucre”.

Evolución da orquestra

Nesta ligazón pódese comprender a evolución da orquestra desde o Barroco ata a súa composición actual. Trátase dunha animación flash que está en inglés, pero da que se pode tirar moito partido.

CPDL

CPDL é un sitio obrigatorio para músicos interesados en partituras para coro. Neste intre, hai máis de oito mil partituras de case 1300 compositores. Todas as partituras están en formato pdf, incluso de moitas delas é posible descargarse os ficheiros fonte. Está montada a páxina nun sistema wiki que facilita a colaboraciónn dos usuarios.