A máquina de escribir – Un musicograma

A máquina de escribir” é unha popular composición do norteamericano Leroy Anderson. Un musicograma explica unha estructura musical e posibilita o seguemento da partitura. Un posible musicograma desta peza musical atoparano neste vídeo…

Folkmoslandia

Dentro do recurso MOS, pertencente ao MEPSyD, ISFTIC, atopámonos con Folkmoslandia, un lugar adicado ao folclore de España. Nel podemos atopar diferentes presentacións, estilos e pezas, organoloxía, activiades, audicións, análises… Hai unha guía didáctica para aproveitar mellor este recurso.

Sonido y oído – Fernando Palacios – Podcast – RTVE

RTVE-Radio Clásica ten publicado na rede o programa “Sonido y oído” en formato Podcast. “Sonido y oído” é un programa creado por Fernando Palacios onde se amosa todo o arsenal pedagóxico e didáctico-musical do autor cun enfoque moi persoal e creativo. Coas novas tecnoloxías xa podemos descargar os ficheiros e empregalos. Lembremos que hai bastantes anos, RTVE publicou en cinta casete o programa a un prezo bastante caro daquela.

Premer aquí

Cursos de Harmonía e Contrapunto rigoroso de Michel Baron

Os cursos de Michel Baron, profesor do Conservatorio de Quebec ata a súa xubilación en 2007, destacan por seren sinxelos, claros, cun bo enfoque didáctico, froito dos moitos anos de experiencia no ensino destas materias teóricas e fundamentais para un músico. Son cursos gratuítos e paga a pena consultar as súas páxinas. Para ir a calquera destes cursos, premer na ligazón:

Orella pendella

Orella pendella é unha páxina que quere difundir a literatura popular infantil de Galicia para que siga sendo unha ferramenta educativa e de lecer para os/as galegos/as do século XXI. Consiste nunha recopilación e clasificación de ditos, recitados, recitados dialogados, xogos, cancións, trabalinguas… Ademais está aberta á ampliación e á participación de todas e todos.

Teclado virtual

Un teclado virtual en Internet permite ao alumnado a realización de diferentes actividades de descubrimento musical: ordenacións de sons, diferenzas de altura entre sons, diferentes distancias entre sons contiguos, alteracións (sostenidos e bemoles), escalas, interpretación e invención de melodías, diferenzas tímbricas… Algúns ofrecen incluso a posibilidade de crear acordes e escoitalos e tamén a improvisación de melodías sobre unha base rítmica (aínda que o retraso entre a pulsación e o son constitúe un pequeno problema).

Mostra de teclado virtual.

Todo sobre a viola

A viola, ese instrumento un chisco máis grande ca o violín, cun son semellante ao tenor, que soe ocupar un lugar secundario na orquestra, encerra unha beleza impresionante no seu son e ten unha historia que vén desde moi aló. Se queren saber todo sobre este fermoso instrumento poden visitar estas dúas ligazóns:

    La viola, las violas. Artigo moi completo con gran cantidade de ficheiros multimedia escrito pola profesora Marián Domínguez, no seu blogue Nosvemosenelblog.

Mapas conceptuais sobre a voz

Os mapas conceptuais esquematizan, mostran o fundamental, amosan as relacións entre as diferentes partes dun tema. Son moi útiles para teren unha idea de conxunto do mesmo.

Aquí temos uns mapas conceptuais sobre a voz moi útiles e moi ben realizados. Ademais son multimedia, é dicir, incorporan son para poder ilustrar musicalmente os conceptos.

O proxecto Mutopia

O Proxecto Mutopia ten como obxectivo crear un catálogo dixital de partituras de música clásica de dominio público. O catálogo de obras vaise ampliando lentamente xa que se pretende reescribir as partituras empregando o editor Lilypond . Deste xeito ademais da partitura en formato pdf, ponse a disposición dos internautas unha en formato ps, outra en formato midi e outra en formato ly (propio do programa de edición).
Está moi centrado o proxecto nos instrumentos de tecla, tanto piano e clave coma órgano, aínda que cada vez se inclúen mais obras para outros instrumentos e conxuntos instrumentais.