Wintergatan – Marble Machine

Unha máquina, na que as canicas son os elementos causantes do son e cunha enxeñería espectacular, serve para interpretar esta música bastante sinxela, por certo.