Finou Dietrich Fischer-Dieskau, o grande barítono

O grande barítono Dietrich Fischer-Dieskau faleceu este venres na súa casa de Berg, Baviera, aos 86 anos. Podemos dicir del que foi o barítono por excelencia no eido da interpretación dos lieds de Schubert, Schumann, Brahms e demais compositores románticos e post-románticos.

O vídeo que a continuación presentamos supón unha mostra da calidade artística do noso barítono, onde expresa con fondo sentimento e grande contención á vez o texto deste lieder de Brahms, pertencente a Catro cancións serias op 121. É a número 3, O Tod, wie bitter bist Du? (Oh, morte, que amarga es?).