Album para a xuventude – Schumann

Phil Hézaine, tipografiou o Álbum para a xuventude de Robert Schumann, completo, baixo licenza Arte Libre.

Fixo versións en francés e alemán, con e sen dixitación. Tamén é posible descargar os ficheiros fonte en formato LilyPond. Ofrecémoslles a ligazón ás versións en francés:

Con dixitación

Sen dixitación

Ficheiros fonte