O Barroco

  • Autor da entrada:
  • Categoría da entrada:Recursos

Aplicativo desenvolvido en Calameo, El Barroco, onde se presenta unha visión xeral e moi completa da música durante este período, con ligazón a artigos da Wikipedia, audicións e vídeos, sen esquecer as demais artes e o marco sociopolítico desa época.
O Barroco en Calameo