Linguaxe musical

  • Autor da entrada:
  • Categoría da entrada:Recursos

Interesante aplicativo web que posibilita un repaso dos conceptos máis importantes da linguaxe musical, no referido a figuras musicais, silencios, reguladores e signos de repetición.

Linguaxe musical