Zarabanda en re menor – A. Corelli

A zarabanda, danza antiga de orixe español, escrita en compás ternario e forma binaria, adoita un aire lento e solemne en Italia e Alemaña.
Arcangelo Corelli compuxo esta zarabanda en re menor:

Unha versión reducida para piano e algo simplificada móstrase nesta partitura da mesma zarabanda en re menor