Musicograma: O valse das flores – Tchaikovsky

Realizado polo alumnado de Maxisterio de Expresión Plástica y Musical da Universidade de Málaga, presentamos este musicograma sobre o Valse das flores, da suite “O Crebanoces“, do compositor ruso Tchaikovsky.