A música A do Tetris

O Tetris, un xogo de tetraminós moi popular inventado polo inxeñeiro soviético Pázhitnov, posúe varias músicas. A máis popular é a chamada Música A, inspirada nunha canción rusa titulada Korobéiniki, que se pode escoitar neste vídeo.Nestoutro vídeo podemos escoitar unha versión da mesma melodía… con botellas: