Cantigas de Alfonso X O Sabio

As Cantigas de Alfonso X O Sabio constitúen unha fonte inesgotable para coñecer os valores,os costumes, a música e os instrumentos da Idade Media na Península Ibérica. A páxina web que recomendamos está aínda en construción, pero aporta información gráfica e sonora de alta calidade coa súa selección de cantigas, que veñen en versión orixinal e traducida así como cun ficheiro midi como música e un gráfico do libro ou unha galería de instrumentos co seu gravado e unha pequena descrición de cada un.