O inverno – Vivaldi

Polas Candeas (o día 2 de febreiro) o inverno está na súa metada. Como hoxe estivo despexado e xeou, semella que imos ter máis inverno… No Telexornal informan que a famosa marmota no “Día da marmota” predixo seis semanas máis de inverno por aquelas terras americanas. Hai que ter en conta que o mamífero en cuestión ten unha porcentaxe de acerto do 20%…
Sexa coma fose, sempre nos queda Vivaldi… co primeiro movemento do Concerto para violín O Inverno de As catro estacións.