Fuga en sol menor de Frescobaldi

Frescobaldi… En versión para piano, interpretada por Ariel Langy. Non é unha interpretación histórica, porque tampouco o piano era un instrumento desa época. Pero, déixanos coa boca aberta este cativo…

A música A do Tetris

O Tetris, un xogo de tetraminós moi popular inventado polo inxeñeiro soviético Pázhitnov, posúe varias músicas. A máis popular é a chamada Música A, inspirada nunha canción rusa titulada Korobéiniki, que se pode escoitar neste vídeo.Nestoutro vídeo podemos escoitar unha versión da mesma melodía… con botellas:

O inverno – Vivaldi

Polas Candeas (o día 2 de febreiro) o inverno está na súa metada. Como hoxe estivo despexado e xeou, semella que imos ter máis inverno… No Telexornal informan que a famosa marmota no “Día da marmota” predixo seis semanas máis de inverno por aquelas terras americanas. Hai que ter en conta que o mamífero en cuestión ten unha porcentaxe de acerto do 20%…
Sexa coma fose, sempre nos queda Vivaldi… co primeiro movemento do Concerto para violín O Inverno de As catro estacións.