O clarinete

O clarinete é un instrumento aerófono de lingüeta simple. Constrúese en madeira con chaves metálicas. O mecanismo de chaves permite tapar moitos máis buratos ca dedos temos os humanos. Posúe tres rexistros: no rexistro grave ten un timbre oscuro, dramático e con moita personalidade; no rexistro medio, o timbre é claro, mentres que no rexistro agudo amósase brillante e penetrante. É un instrumento que ofrece unha grande variedade dinámica e posibilita a interpretación de pasaxes moi veloces e arpexiados. É un instrumento moi popular. Utilízase na orquestra sinfónica, tocando como solista ou con orquestra, con piano, en formación de música de cámara de vento madeira, nas bandas de música, nas murgas, na música popular típica de moitas culturas e países…

Aquí temos o Segundo movemento do Concerto para clarinete e orquestra de Mozart interpretado polo xenial Martin Fröst:

Tamén pode tocar acompañado dun piano, como é o caso do Terceiro movemento da Sonata para clarinete de Francis Poulenc: