O clarinete

O clarinete é un instrumento aerófono de lingüeta simple. Constrúese en madeira con chaves metálicas. O mecanismo de chaves permite tapar moitos máis buratos ca dedos temos os humanos. Posúe tres rexistros: no rexistro grave ten un timbre oscuro, dramático e con moita personalidade; no rexistro medio, o timbre é claro, mentres que no rexistro agudo amósase brillante e penetrante. É un instrumento que ofrece unha grande variedade dinámica e posibilita a interpretación de pasaxes moi veloces e arpexiados. É un instrumento moi popular. Utilízase na orquestra sinfónica, tocando como solista ou con orquestra, con piano, en formación de música de cámara de vento madeira, nas bandas de música, nas murgas, na música popular típica de moitas culturas e países…

Aquí temos o Segundo movemento do Concerto para clarinete e orquestra de Mozart interpretado polo xenial Martin Fröst:

Tamén pode tocar acompañado dun piano, como é o caso do Terceiro movemento da Sonata para clarinete de Francis Poulenc:

Fusión Irlanda – India

O jazz constitúe unha forma de facer música que permite a fusión entre músicas de culturas diferentes. Escoitando e vendo este vídeo podemos apreciar ademais da convivencia entre instrumentos de dous continentes, como na atmosfera musical mestúrase o irlandés con música propia da India. Atención ao que sucede a partires do minuto 4,35: unha pasada!!! Hai moitos detalles para fixarse desde atopar un very good ata as mans dos dous primeiros vocalistas que fan desde o principio un obstinato sin fin cunha secuencia determinada entre anverso e reverso da man (serán oito pulsos, 6 e 8 con reverso da man???). Temos improvisación, pregunta-resposta, imitación e polirritmia…