A voz humana e a súa clasificación

Unha páxina moi completa sobre a voz humana con teoría, vídeos explicativos, audicións e vídeos de artistas con diferentes voces podémola atopar nesta páxina La Voz do Departamento de Música do IES Mateo Alemán.

Aquí temos un mapa conceptual sobre a clasificación das voces moi útil e moi ben realizado. Ademais é multimedia, é dicir, incorpora son para poder ilustrar musicalmente os conceptos.