Pasacaille suite en sol menor – Haendel

Este Pasacaille, forma musical baseada nun obstinato sobre o que se realiza unha serie de variacións, pertence á Suite en sol menor nº 7 HWV 432 de Haendel para clave. Desde un punto de vista didáctico supón un exemplo moi claro para apreciar as características desta forma musical. Desde o punto de visto do estudo dos instrumentos de tecla (clave ou piano) posúe variedade técnica pois combina momentos contrapuntísticos con melodía acompañada, escalas, arpexios, paso de polgar…

One comment on “Pasacaille suite en sol menor – Haendel

Comments are closed.