Pasacaille suite en sol menor – Haendel

Este Pasacaille, forma musical baseada nun obstinato sobre o que se realiza unha serie de variacións, pertence á Suite en sol menor nº 7 HWV 432 de Haendel para clave. Desde un punto de vista didáctico supón un exemplo moi claro para apreciar as características desta forma musical. Desde o punto de visto do estudo dos instrumentos de tecla (clave ou piano) posúe variedade técnica pois combina momentos contrapuntísticos con melodía acompañada, escalas, arpexios, paso de polgar…