Lilypond 2.12.1

O pasado 31 de decembro de 2008 liberouse a versión estable do editor de partituras libre e multiplataforma Lilypond 2.12.1. Lembremos que este programa é un compilador e que a partitura créase nunha aplicación de texto seguindo unha sintaxe específica. Sobresae a calidade gráfica da partitura xerada.
Entre as principais novidades desta versión destacamos a mellora na detección das colisións de tal xeito que no pentagrama, os obxectos evitan automaticamente coincidir entre eles, facilitando a edición. Tamén destacamos a completa documentación, xa traducida ao castelán, ademais da inclusión de 30 novas características e a corrección de case 200 fallos.

* Lista de novidades
* Descarga de Lilypond 2.12.1
* Documentación de Lilypond 2.12.1