Comparativa de reprodutores de audio, vídeo…

Moitas veces precisamos nos nosos equipos informáticos un útil e cómodo reprodutor de audio ou vídeo que, ademais de gratuito, consuma poucos recursos. Na páxina que a continuación sinalamos, ofrécesenos unha estupenda comparativa dos mellores reprodutores. Xa podemos adiantar que o KM Player é un dos mellores. Deste xeito teremos unha razón máis para fuxir do monopolio de Micro$oft.
Aquí está a comparativa