Paisaxes sonoras…

A paisaxe que nos rodea tamén pode ser sonora. Os centos de sons que nos envolven dannos información sobre o noso contorno e os que oímos a cotío convértense en algo tan próximo que cando nos faltan botámolos de menos. Tamén, ao chegaren a un novo lugar, sorprendémonos moitas veces da paisaxe sonora que escoitamos.

Galicia ten paisaxes sonoras peculiares, coma calquera outro lugar. Nesta web poden atopar e recoñecer algunhas:
www.escoitar.org.