Un xogo de mans: Batom

  • Autor da entrada:
  • Categoría da entrada:Recursos / Xeral

Seguimos cos vídeos de aló do Atlántico. Neste, poden observar variantes sobre un xogo de mans, que se poden aplicar aos xogos de mans que as nosas rapazas (e rapaces) desenvolven nos recreos e tempos de lecer. Xa saben que isto dos xogos vai por temporadas: a temporada das canicas, dos xogos de mans, da corda, da goma …
Batom