Como se fabrica unha frauta de pico…

  • Autor da entrada:
  • Categoría da entrada:Recursos

Neste vídeo, en inglés, amósasenos a forma de construir unha frauta de pico. As imaxes son moi descritivas e compréndese perfectamente o proceso e as súas fases.