Como se fabrica un clarinete?

Neste ví­deo amósase o proceso de fabricación dun clarinete na casa Buffet, unha casa con moita sona. De paso, é posible escoitar unha obra do xénero concertante, moi famosa, para este instrumento.