Tocata e fuga re menor – Bach – Quinteto metais

Unha nova versión da popular Tocata e fuga en re menor de J. S. Bach. Esta vez en forma de quinteto de metais a cargo de Canadian Brass. Unha espectacular interpretación non só pola súa variedade tímbrica senón tamén magní­fica técnica que amosa o grupo tanto individual como colectivamente. Á vez, este vídeo serviría para traballar dun xeito activo os instrumentos de vento metal.