Variacións e fuga sobre un tema de Purcell Op 34 – Britten

Benjamin Britten concebiu esta peza orquestral, tamén coñecida como “Guía da orquestra para a mocidade” cun fin didáctico: amosar as familias e cada un dos instrumentos que compoñen a orquestra. Para isto tomou un tema de Henry Purcell e escribiu a partir del unhas variacións e unha fuga.
É unha obra de escoita fundamental para a educación musical da mocidade. Na páxina deste vídeo temos unha axuda para identificar as diferentes familias e instrumentos. A WDR Sinfonieorchester dirixida por Jukka-Pekka Saraste interpreta esta obra:

O cancioneiro de Torner e Bal y Gay

Temos nas nosas mans unha pequena xoia. Trátase da reedición do “Cancionero Gallego” de Martínez Torner e Bal y Gay que a Fundación Pedro Barrié de la Maza vén de realizar co gallo do seu corenta aniversario.
É unha fermosa edición facsímil que conta, ademais, cun magnífico estudo crítico do profesor Carlos Villanueva.
Non sería boa idea que a Consellería de Educación, soa ou xuntamente coa de Cultura, financiasen unha edición menos luxosa deste cancioneiro pero útil e imprescindible para as aulas de música e bibliotecas dos nosos centros de ensino de Primaria, Secundaria e Conservatorios? O estudo deste cancioneiro e a súa adaptación e incorporación ao repertorio escolar revitalizaría e aumentaría o coñecemento e a valoración do noso folclore galego, sería un modelo para futuras investigacións neste eido e contribuiría notable e eficazmente na normalización do Galego. Non sería esta unha inversión totalmente rendible?
Déixense de tanto plan, plan e plan e acometan medidas sinxelas, realistas e eficaces.