A moza dos cabelos de liño – Claude Debussy

A riqueza harmónica do Impresionismo é admirable. A creación de atmosferas sonoras exóticas, sensuais e moi suxestivas amósase coma unha das señas de identidade desta corrente estética.

O preludio para piano “A moza dos cabelos de liño” de Claude Debussy aparece analizado harmonicamente nesta ligazón. Precísase ter instalado Ruffle.