Homenaxe a Ángel Barja

O Departamento de Dinamización e Normalización Lingüística do CMUS de Ourense organiza, o próximo martes día 18 de decembro de 2007 ás 20:00 h, na Aula de Órgano, un acto para conmemorar o falecemento do compositor Ángel Barja nacido en Vilardevós. Haberá unha conferencia sobre a vida e obra deste compositor ourensán a cargo de D. Luis Costa, a interpretación de tres pezas para órgano (Canción triste, Suite para un gentil órgano e Tema y variación sobre el tema gregoriano Ave Maris Stella) con Marisol Mendive no instrumento e a actuació do coro Capela Madrigalista que interpretará unha obra vocal do compositor titulada Xan vai.
A asistencia é gratuita.

Máis sobre os instrumentos…

Os profesores e as profesoras do Conservatorio de Puertollano puxéronse mans á obra e realizaronn un traballo multimedia moi interesante, sinxelo e moi práctico sobre os instrumentos e a voz, que se imparten nese centro educativo. Premer na ligazón

O cancioneiro de Torner e Bal y Gay

Temos nas nosas mans unha pequena xoia. Trátase da reedición do “Cancionero Gallego” de Martínez Torner e Bal y Gay que a Fundación Pedro Barrié de la Maza vén de realizar co gallo do seu corenta aniversario.
É unha fermosa edición facsímil que conta, ademais, cun magnífico estudo crítico do profesor Carlos Villanueva.
Non sería boa idea que a Consellería de Educación, soa ou xuntamente coa de Cultura, financiasen unha edición menos luxosa deste cancioneiro pero útil e imprescindible para as aulas de música e bibliotecas dos nosos centros de ensino de Primaria, Secundaria e Conservatorios? O estudo deste cancioneiro e a súa adaptación e incorporación ao repertorio escolar revitalizaría e aumentaría o coñecemento e a valoración do noso folclore galego, sería un modelo para futuras investigacións neste eido e contribuiría notable e eficazmente na normalización do Galego. Non sería esta unha inversión totalmente rendible?
Déixense de tanto plan, plan e plan e acometan medidas sinxelas, realistas e eficaces.

A marimba e … Bach

A marimba é un instrumento idófono, de percusión, con láminas. É un instrumento de son afinado e polifónico. As súas láminas son de madeira e cada lámina posúe un tubiño afinado na mesma nota que constitúe a caixa de resonancia e amplifica o son.

Neste vídeo, o intérprete toca unha transcrición do Air da Suite nº 3 BWV 1086 de Bach. Nesta interpretación de Rudi Bauer escoitamos unha magní­fica lectura da música de Bach e unha grande musicalidade.

Frauta doce subcontrabaixo

Así coma no órgano, existe un rexistro grave chamado Subbaixo, tamén na familia da frauta doce, pódese contruír e empregar a frauta subcontrabaixo. Vexan o seguinte vídeo no que se presenta este instrumento, afinado a 432, é dicir, case un semitón menos ca a afinación actual, propio da música antiga: