Novidades discográficas

Lemos en musicaporuntubo a reseña de dous novos discos no panorama galego:”O quiquiriquí“, sobre o Nadal, e “Cartas que veñen e van“, un proxecto que integra a aprendizaxe e o ensino de todas as linguaxes cos contidos da educación infantil e do primeiro ciclo da primaria…