Pequena Serenata Nocturna - Mozart

A Pequena Serenata Nocturna, K 525 de Mozart, é unha partitura axeitada para comprender o esquema da forma sonata. Nesta páxina , grazas á animación flash, é posible escoitar a partitura, vela e seguir o desenvolvemento formal do Allegro.