Para tocar este Preludio de Do díese menor de Rachmaninov cómpre ser posuidor de dúas grandes mans... ou utilizar os miolos como fai este estupendo pianista... con axudante incluído...