Perpetuum mobile significa movemento continuo, sen parar. Soen ser obras musicais onde prima o virtuosismo. Esta peza de Johann Strauss fillo é un scherzo musical que destaca pola súa brilllantez orquestral obtida con combinacións tímbricas ben conseguidas, polos contrastes dinámicos, pola viveza do seu movemento e polo seu carácter variable entre alegre e algo retranqueiro. O carillón, o fagot, o clarinete, o frautín, os timbais, o gong... teñen momentos onde se distinguen claramente e pódese xogar a adiviñar cando soa cada un deles...