Neste vídeo pódese apreciar como se toca un órgano barroco, soando a magnífica Tocata e fuga en re menor de J.S.Bach. Atención aos cambios de teclado nos diálogos e ao uso do pedaleiro.

Admiren o fermosa que é a caixa do órgano e, sobre todo, a súa consola...