Schubert é un compositor no que a inventiva melódica e o tratamento harmónico cobran unha grande viveza e expresividade. Entre os recursos que o compositor domina e sácalle o mellor partido  posible está a modulación.

Os lieders de Schubert constitúen un auténtico corpus da canción tripartita romántica. Este que lles presentamos posúe unha singularidade chamativa. Titúlase "O pastor na rocha" ou "Der Hirt auf dem Felsen". A singularidade é a distribución tímbrica, para piano, clarinete e soprano (caso pouco frecuente) e o papel importante do clarinete mentres que o piano adoita un papel secundario. Está estructurada en tres partes: as partes extremas bastante animadas, mentres que a central con certo carácter dramático. Ao longo do lieder pódense apreciar claramente varias modulacións, que se poden confirmar observando a partitura dos vídeos.
 
Presentámos dous vídeos coa partitura deste lieder. O primeiro contén as dúas primeiras partes: