Un dos videos máis vistos do Youtube... Non é o Canon de Pachelbel, máis ben son variacións sobre algunhas frases deste popular canon. A guitarra eléctrica é tocada con axilidade e virtuosismo e pensamos que é outra forma de abordar unha peza xa clásica: amosar versións diferentes que actualizan dalgún xeito a obra orixinal.