A guitarra é un instrumento de corda pulsada. Tócase cos dedos, coas unllas incluso ou cunha puga, riscando as cordas. Neste vídeo preséntase a guitarra como un instrumento tocado ao xeito dun instrumento de percusión. A esta técnica chámaselle tapping.