Danza de Hércules – Susato

Nesta partitura da Danza de Hércules, de Tielman Susato, compositor, instrumentista e editor de música flamenco do período renacentista, empréganse dúas frautas soprano e unha contralto. A forma musical ternaria (ABA) amósase dun xeito moi claro posto que hai un cambio no compás.