Chacona con variacións – Haendel

A Chacona e a Passacaglia son dúas formas musicais propias do Barroco baseadas no procedemento compositivo chamado variación. A diferenza principal entrambas é que a Passacaglia soe estar en modo menor.
A Chacona con variacións é unha interesante peza para instrumentos de tecla de Haendel que comeza coa exposición dun tema e 10 variacións do mesmo.