Que fatalidade!

Estes días está a soar nos nosos televisores como música dun anuncio duns grandes almacéns un tema coñecido para nós e coñecido por moita máis xente… Nada máis e nada menos que se trata dunha versión do primeiro tema do terceiro movemento da Terceira Sinfoní­a de Brahms. Empregamos a palabra versión nun amplo senso. A verdade é que a cousa dá noxo. Menuda pobreza musical! Se queren ver o ví­deo do anuncio, escoitar a versión íntegra da música feita por Jane Birkin e a versión completa da orixinal de Brahms, visiten o artigo Brahms… y el Corte Inglés de Nos vemos en el blog. Un artigo estupendo que coincide plenamente coa nosa opinión…